نظارت ساختمانهای بتنی و فلزی

شرکت آترین سازه غرب آماده همکاری جهت نظارت بر اجرا ی و کنترل طراحی ساختمانهای بتنی و فولادی میباشد . لذا عزیزانی که دغدغه اجرا و نظارت بر ساختمان خود را دارند میتوانند از خدمات این شرکت استفاده نمایند خدمات نظارت شامل: بازبینی طرحها و نقشه های اجرایی و پیشنهاد تغییرات در صورت لزوم نظارت […]