پروژه ها

پروژه در حال ساخت

طراحی و اجرای صفر تا صد  پروژه تجاری و اداری 7 طبقه اسکلت فلزی

عمق گودبرداری 10 متر ( اجرای نیلینگ سه ضلع سازه وسازه نگهبان خرپایی یک ضلع)

شامل( 2 طبقه زیرزمین+ 1 طبقه همکف+ 4 طبقه روی همکف)

35 واحد تجاری+ 12 واحد اداری +25 انباری