طراحی ساختمان بتنی

( همراه با برگه های معماری،سازه،تاسیسات مکانیکی و برقی ))

طراحی ساختمان با اسلکت بتنی یا فلزی مقاوم و بهینه

طراحی تخصصی
پروژه های مسکونی وتجاری مناطق 1تا22تهران و شهرستانها

طراحی،نظارت،اجرا. *


(طراحی اقتصادی و سازه مطابق آیین نامه های روز دنیا )