ترسیم نقشه اجرایی

ترسیم نقشه اجرایی

ترسیم نقشه اجرایی

ترسیم نقشه اجرایی اهمیت تهیه نقشه های جزئیات اعضاء و اتصالات کمتر از طراحی آنها نمیباشد . استفاده از جزئیات نامناسب میتوانداثرات جبران ناپذیر در اجرای سازه داشته باشد.

جهت تهیه نقشه های اجرایی میبایست فایل محاسباتی سازه و شالوده ( پی ) را ارسال نمایید.

(از طریق ایمیل یا تلگرام ویا واتساپ) تا در اولین فرصت نقشه اجرایی ترسیم شود.

انتخاب و راهنمای گزینه های تهیه نقشه های اجرایی:

1- ترسیم نقشه ها بر اساس فایل محاسباتی ارسال شده . (فرض میشود مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های مربوطه وکنترلهای لازم انجام شده و فایل محاسباتی ایراد و  خطایی ندارد )

2- ترسیم نقشه ها در صورتی که نیاز به کنترل فایل محاسبات یا رفع خطاها و یا بهینه سازی و سایر کنترل های آیین نامه ای دارید میتوانیم موارد فوق را انجام داده و پس از کنترل مجدد شما  نقشه اجرایی تهیه شود.

3- ترسیم نقشه های  پس از کنترل سازه بطور 100 %

طراحی سازه و ترسیم نقشه احرایی بتنی و فلزی

برگ تعهد نظارت و طراحی با  قیمت مناسب

طراحی مجدد نقشه های اسکلت فلزی و بتنی

طراحی معماری و نما با قیمت مناسب

قیمت ترسیم اجرایی قیمت ط

ترسیم نقشه اجرایی
ترسیم نقشه فولادی و بتنی

راحی سازه

برای انجام طراحی ( معماری – سازه – برق – مکانیک ) و یا مشاوره با ما تماس بگبرید.

پست های مرتبط